• گرامر انگلیسی چیست؟؟!

  گرامر انگلیسی اصلی ترین و مهمتربن بخش زبان انگلیسیه

  گرامر: یا همان دستور زبان انگلیسی مجموعه قوانیین و مقرراتی هستند که ما برای درست خواندن ، درست نوشتن و درست صحبت کردن به یادگیری آنها نیاز داریم گرامر سیستم یک زبان است. و آنچه را که ما گرامر، و آموزش گرامر انگلیسی می نامیم صرفا بازتابی از یک زمان خاص است گرامر میتواند به ما کمک کند تا یک زبان را سریع تر و کارآمد تر یادبگیریم، آموزش گرامر و استفاده درست از آن یکی از پایه‌‌های اصلی یادگیری هر زبان است. همه زبان آموزان در هر سطحی که باشند در هنگام آموزش زبان انگلیسی، سوالات و تردید هایی در مورد آموزش گرامر انگلیسی دارند که ما در این بخش انقدر جامع و کامل این مطلب را برای شما توضیح دادیم که جای هیچ سوال و تردیدی باقی نمی ماند. که اگر شما در دوره آموزش گرامر شرکت کنید. نمام مطالب راجب به آموزش گرامر را به بهترین شکل ممکن یاد میگیرید، کامل متوجه میشوید و این قواعد را که هر زبان آموزیی به یادگیری آن نیاز دارد را به خوبی متوجه می شوید

  دو نکته در مورد گرامر انگلیسی

  افرادی که در زبان انگلیسی خصوصا گرامر انگلیسی تخصص دارند همیشه برای آموزش گرامر زبان از یک برگ برنده استفاده می کنند، و از همین برگ برنده گرامر را به خوبی یاد می دهند.

  حالا من می خوام این برگ برنده رو به شما بگم. اونم اینه که در یادگیری گرامر اصلا به چهار مهارت زبان انگلیسی اهمیت نمی دهند (ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ، لیسنینگ). به هیچ عنوان در اول  آموزش گرامر انگلیسی وقتشون و تمرکزشون رو برای اینا نمیزارن چون که در اول یادگیری گرامر اصلا به یادگیری این چهار مهارت نیازی نیست، و چیزی که براشون مهمه اینه که فقط و فقط گرامر (دستور زبان) رو آموزش بدهند و وقتی کسی گرامر را یاد بگیرد به حوبی و بدون هیچ مشکلی 4 مهارت زبان انگلیسی را یاد می گیرد

  و نکته دوم در مورد گرامر انگلیسی اینه که برای بهتر یاد گرفتن گرامر انگیسی باید از اصول پایه شروع کنید، هیچ وقت نباید در گرامر سراغ قواعد سخت و دست بالا رفت مایی که در اول راهیم باید پله پله بالا بریم چون انقدر گرامر انگلیسی گسترده هست که اگر از اصول سخت شروع به یادگیری کنیم کلا گیج میشویم به همین خاطر از اصول پایه شروع می کنیم. و بهترین چیزی که در یادگیری اصول پایه گرامر به شما کمک می کند : تلاش و زمان است.

  انواع فعل ها در گرامر انگلیسی

  تقسیم بندی فعل 1:

  • Active voice
  • Passive voice

  تقسیم بندی فعل 2: :كمكي( Verbs Helping) و اصلی (Verbs Main)

  • افعال کمکی (Helping Verbs)
  1. افعال کمکی اولیه (Primary Helping Verbs)
  2. افعال کمکی کیفی (Modal Helping Verbs)
  • افعال اصلی (Main Verbs)
  1. افعال حرکتی و وضعیتی(Dynamic and Stative Verbs)
  2. افعال با قاعده و بی قاعده (Regular and Irregular Verbs)
  3. افعال پیوندی (Linking Verbs)
  4. افعال متعدی(Transitive) و افعال لازم (Intransitive)

  انواع زمان ها در گرامر انگلیسی

  گذشته(past)

  زمان گذشته استمراری(Continuous Tense Past)

  • ساختار زمان گذشته استمراری؟
  • چطور میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟

  زمان گذشته حال کامل استمراری (Past Perfect Continuous Tense)

  • ساختار زمان گذشته حال کامل استمراری؟
  • چطور از زمان گذشته کامل استمراری استفاده کنیم؟

  زمان گذشته کامل(Past Perfect Tense)

  • ساختار زمان گذشته کامل؟
  • چطور میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟

  زمان کذشته ساده (Simple Past Tense)

  • ساختار زمان گذشته ساده
  • چطور میتوانیم از این زمان استفاده کنیم؟

  حال(present)

  زمان حال استمراری (Present Continuous Tense)

  • ساختار زمان حال استمراری؟
  • چه وقت و چرا باید از زمان حال استمراری استفاده کنیم؟
  • افعال ing دار را در زمان حال استمراری چگونه هجی (Spell) کنیم؟

  زمان حال کامل استمراری (Perfect Continuous Tense Present)

  • ساختار اصلی زمان حال کامل استمراری
  • چطور از زمان حال کامل استمراری استفاده کنیم؟

  زمان حال کامل (Simple Present Tense)

  • ساختار زمان حال کامل
  • کی و چرا از زمان حال کامل استفاده کنیم؟
  • For و Since در زمان حال کامل و تفاوت های آنها

  زمان حال ساده (Simple Present Tense)

  • چطور از زمان حال ساده استفاده کنیم؟
  • ساختار اصلی زمان حال ساده؟

  آینده (future)

  زمان آینده استمراری (Future Continuous Tense)

  • ساختار زمان آینده استمراری؟
  • چگونه از زمان آینده  استمراری استفاده کنیم؟

  زمان آینده کامل استمراری (Future Prefect Continuous Tense)

  • ساختار زمان آینده کامل کامل استمراری ؟
  • چطور از زمان آینده کامل استمراری استفاده کنیم؟

  زمان آینده کامل (Future Perfect Tense)

  • ساختار زمان آینده کامل ؟
  • چطور از زمان آینده کامل استفاده کنیم ؟

  زمان آینده ساده (Simple Future Tense)

  • ساختار زمان آینده ساده ؟
  • چگونه از زمان آینده ساده استفاده کنیم؟

  انواع اسم ها در گرامر انگلیسی

  اسم ها…

  اسم ها چه هستند ؟؟

  • پایان اسم ها (Noun Endings)
  • محل قرار گیری اسم ها (Position in Sentence)
  • وظیفه اسم (Functions)

  اسم های شمارا و غیر قابل شمارا (Countable nouns-Uncountable Nouns)

  • اسم های شمارا؟
  • اسم های غیر قابل شمارا؟
  • اسم هایی که میتوانند شم شمارا و هم غیر قابل شمارا باشند

  اسم های مشخص(Proper Nouns)

  • به کار گیری حروف بزرگ برای اسم های مشخص
  • اسم های مشخص بدون The
  • اسم های مشخص با The

  ملکی یا مضاف الیه (حالتی که تعلق داشتن به شخص یا چیزی را میرساند). (Possessive`s)

  • ملکی یا مضاف الیه کردن اسم های مشخص (نام ها)
  • ملکی یا مضاف الیه کردن اسم های جمع بی قاعده

  انواع صفت ها در گرامر انگلیسی 

  صفت ها (Adjectives)

  صفات اشاره یا محدود کننده (Determiners)

  • حروف تعریف An،A و یا The
  • Each و Every
  • Some و Any

  ترتیب صفات (Adjective orders)

  • صفت قبل از فعل : (Adjective before nouns)
  • صفت بعد از فعل : (verbs Adjective after certain)

  صفات مقایسه ای (Comparative Adjectives)

  • ساخت صفات مقایسه ای
  • طرز به کار گیری صفات مقایسه ای

  صفات برتر (Superlative Adjectives)

  • طریقه ساخت صفت برتر
  • طرز استفاده از صفات برتر

  انواع ضمیر در گرامر انگلیسی 

  ضمیر ها (Pronouns)

  ضمیر های شخصی (Personal pronouns)

  گرامر انگلیسی

  گرامر سیستم زبانی است که برای ارتباط بهتر مورد نیاز است. مردم گاهی گرامر را به عنوان مجموعه قوانین یک زبان انگلیسی توصیف می کنند، اما در واقع هیچ زبانی قاعده ندارد. اگر فکر می کنیم که همه چیز مربوط به قوانین است، باید کسی باشد که قوانین را ایجاد کند تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند، یاد بگیرند یا تمرین کنند. در حالی که زبان ها اینطور شروع نشدند.

  آنچه ما «گرامر» می نامیم صرفاً بازتابی از یک زبان در یک زمان خاص است. وقتی از خود سوال می کنیم که آیا برای یادگیری یا دستیابی به زبان نیاز به یادگیری گرامر داریم، پاسخ منفی است. یادگیری گرامر و یادگیری زبان ضروری نیست بلکه برای یادگیری جدی یک زبان خارجی یا زبان انگلیسی باید گرامر را یاد بگیریم.

  گرامر می تواند به شما کمک کند تا یک زبان را سریعتر و کارآمدتر یاد بگیرید. مهم است که به گرامر به عنوان چیزی که می تواند به شما کمک کند فکر کنید. هنگامی که گرامر یا سیستم یک زبان را درک می کنید، می توانید چیزهای زیادی در مورد یادگیری زبان درک کنید. موضوعات زیادی در گرامر وجود دارد که زبان را بهتر می کند. در این مقاله ترمی، ما به طور خاص به حروف اضافه نگاه می کنیم.

  گرامر در زبان انگلیسی

  گرامر مهم ترین بخش یادگیری زبان است، زیرا به زبان آموز، اجزای اصلی تشکیل جمله و توانایی رسیدن به یک نقطه را نشان می دهد. در واقع، در تمام قسمت های یک زبان و فقط با توقف در یادگیری کلمات واقعی مورد نیاز برای صحبت کردن به زبان گسترش می یابد. گرامر نیز بخش بسیار پیچیده ای از یادگیری زبان است، در زبان انگلیسی اشکال مختلفی از نوشتن در مورد یک موضوع خاص وجود دارد. اگر یک نفر قادر به خواندن و نوشتن و درک باشد.

  اگر یک نفر بتواند بخواند و بنویسد و بفهمد باید دستور زبان را بیاموزد و بتواند به طور دقیق و درست از آن استفاده کند. کتاب های زیادی در زمینه روش های تدریس در مورد یادگیری گرامر وجود دارد، اطلاعات از طریق کتاب ها یا هر شکلی که حاوی اطلاعات گرامر باشد منتقل می شود. از زمانی که عصر اینترنت آغاز شده است، یادگیری زبان انگلیسی ساده تر از همیشه شده است. اگرچه کالج ها و دانشگاه هایی وجود دارند که می توانید از آنها دیپلم بگیرید و زبان ها را کامل یاد بگیرید

  گرامر پایه زبان انگلیسی است. به طور طبیعی به دست نمی آید، اما نیاز به آموزش دارد. گرامر در سطح جمله عمل می کند و بر نحو یا ترتیب کلماتی که در زبان مجاز است حاکم است. همچنین در سطح جمله فرعی برای کنترل مواردی مانند توافق عدد و شخص بین فاعل و فعل در جمله کار می کند. در یادگیری گرامر، ممکن است برخی از دانش آموزان سبک یادگیری تحلیلی تری نسبت به دیگران داشته باشند، اما اگر فردی امیدوار باشد که از زبان انگلیسی به طور دقیق و روان استفاده کند، لازم است آموزش قواعد گرامری را دریافت کند. گرامر تفاوتی با چیزهای دیگر ندارد.

  این احتمال وجود دارد که دانش آموزان با سرعت های متفاوتی یاد بگیرند. آموزش گرامر در آموزش زبان انگلیسی ضروری است.

  اهمیت گرامر انگلیسی

  یه خورده راجب گرامر انگلیسی با هم صحبت کنیم اینکه چقدر مهمه ؟ کجا ها لازمه ؟ آیا یادگیریش واقعا به درد میخوره؟

  الان راجب اهمیتش براتون میگم ببینید در زبان انگلیسی اون چیزی که خیلی مهمه و باید حتما یاد بگیریم چهار اصل زبان انگلیسیه (ریدینگ، رایتینگ، اسپیکینگ، لیسنینگ) یعنی یادگیری گرامر جزو اولویت ما نیست اما برای یادگیری اصولی این چهار اصل باید گرامر انگلیسی رو یاد بگیریم، یاد گرفتن صحیح گرامر کلیدی است برای روان و با اعتماد انگلیسی صحبت کردن. یادگیری گرامر انگلیسی مسیر درست فهمیدن مطالب انگلیسی رو به ما نشون میده و به ما میگه که اجزای جمله چیا هستند و اگر کسی به دنبال یادگیری اصولی زبان انگلیسیه باید گرامر رو یاد بگیره که ما در بخش محصولات استارت زبان این آموزش رو برای شما قرار دادیم.

  حالا گرامر کجاها لازم میشه، همیشه ما گرامر انگلیسی رو بیشتر داخل مدرسه و در درس های مدرسه اسمش رو میشنیدیم ویعنی اینکه یادگیری گرامر بیشتر به درد مدرسه میخوره و یادگیریش اونجا خیلی لازم میشه و ما همیشه در مبحث گرامر انگلیسی تو کلاس زبان به مشکل می خوردیم اما اینو بگم که فقط به مدرسه محدود نمیشه کسایی که میخوان معلم زبان انگلیسی بشن باید این مبحث رو یادبگیرن کسایی که قصد زندگ در خارج از کشور رو دارن حتما باید این مبحث رو یاد بگیرن و حالا جا های دیگه …

  و در جواب آخرین سوال هم اینو بگم که آره یادگیری این مبحث یعنی گرامر انگلیسی واقعا به درد میخوره و باید برای یادگیریش تلاش کنیم که استارت زبان این مشکل شما رو هم برطرف کرده با تهیه دوره گرامر همشو یکجا یادمیگیری

  پکیج آموزش گرامر زبان انگلیسی

  چنانچه که شما زبان آموزان قصد یادگیری گرامر انگلیسی را داشته باشید اولین راهی که به ذهنتان می رسد این است که در گوگل سرچ کنید و از آموزش های رایگان و مبتدی سایت های گوگل استفاده کنید. که این راه برای کسانی که می خواهند فقط با انواع گرامر آشنا بشوند خوب است .

  اما اغلب افرادی این موضوع را سرچ می کنند که قصد یادگیری کامل گرامر انگلیسی را دارند. که کلی از سایت ها هستند که دوره های آموزشی خود را در اختیار کاربر قرار می دهند با قیمتی بسیار کمتر از آن چیزی که فکرش را بکنید. و همیشه توصیه تیم استارت زبان هم همین بوده است که سعی کنید با هزینه کمتر به آموزشی فوق العاده برسید. بخش عمده این پکیج ها شامل ویدئو هایی است که مدرس آموزش های لازم را به شما می دهد و این پکیج ها شامل پی دی اف و پادکست های آموزشی هم هستند. شما زبان آموزان همیشه این را باید به خاطر داشته باشید که اولین و مهم ترین قدم در یادگیری زبان انگلیسی، گرامر است. دوره آموزش گرامر زبان انگلیسی که در این وبسایت وجود دارد شامل بهترین آموزش از یکی از بهترین اساتید زبان ایران است، که تیم استارت زبان در اختیار شما قرار داده است تا از آن بهترین نتیجه را بگیرید و در کار و آموزش خود استفاده کنید. 

  موفق باشی زبان آموز  

  نام مدرس

  بهترین استاد

  نحوه ارسال

  دانلود از سایت

  مدت زمان

  متغیر

  پشتیبانی

  24 ساعته

  دوره گرامر انگلیسی

  490,000تومان

  دوره تخصصی آموزش گرامر انگلیسی (Grammar)

  میانگین امتیازات ۵ از ۵