زمان ها در زبان انگلیسی

 • زمان ها در زبان انگلیسی

  در گرامر انگلیسی یکی از مهمترین رکن های این دستور زبان، زمان ها هستند. زمان ها در زبان انگلیسی بسیار اهمیت دارند و بسیار در آموزش زبان انگلیسی استفاده می شوند و در گرامر نقش مهمی دارند. تیم استارت زبان به صورت کامل این گرامر را به شما به بهترین شکل آموزش می دهد پس نگران نباشید. به توضیحات و مثال های زیر به خوبی توجه کنید که مطلبی رو از دست ندهید. ?

  انواع زمان ها در زبان انگلیسی

  زمان گذشته :

  • گذشته ساده
  • گذشته استمراری
  • گذشته کامل
  • گذشته کامل استمراری

  زمان حال :

  • حال ساده
  • حال استمراری
  • حال کامل
  • حال کامل استمراری

  زمان آینده :

  • آینده ساده
  • آینده استمراری
  • آینده کامل
  • آینده کامل استمراری

  گذشته (past)

  زمان گذشته ساده (Simple Past Tense)

  به این زمان Preterit نیز می گویند.

  • ساختار زمان گذشته ساده :

  برای ساخت این زمان یا شکل گذشته فعل را می نویسیم و یا فعل کمکی did را به همراه فعل اصلی مینویسیم.

  در زیر مثال هایی را که همراه با افعال با قاعده و نیز بدون قاعده مشاهده می کنید :

  زمان ها در زبان انگلیسی

  ساختار جملات مثبت در گذشته ساده :

  (subject + main verb (base

  ساختار جملات منفی در گذشته ساده :

  (subject + auxiliary verb (did) + not + main verb (base

  ساختار جملات سوالی در گذشته ساده :

   

  (auxiliary verb (did) + subject + main verb (base

  فعل کمکی did صرف های گوناگونی ندارد (is not conjugated) و برای همه اشخاص چه سوم شخص، چه اول شخص و … همگی به صورت did به کار می رود.

  به مثال های زیر با افعال اصلی go و work توجه کنید :

  استثناء! یک استثناء برای فعل be to وجود دارد. ما فعل to be را برخلاف فعل did که صرف نمی شد، صرف می کنیم. (we were, she| he |it, was, you were, i was) علاوه بر این هنگامی که فعل to be را به کار ببریم برای جملات منفی و سوالی از فعل کمکی did استفاده نمی کنیم، و تنها جای فعل و فاعل را باهم عوض می کنیم.

  • چطور می توانیم از این زمان استفاده کنیم :

  از زمان گذشته ساده برای صحبت درباره یک وضعیت، حالت، عمل و یا واقعه ای در گذشته صحبت می کنیم. واقعه می تواند کوتاه مدت و یا بلند مدت بوده باشد.

  در زیر چند مثال از وقایع کوتاه مدت را مشاهده می کنید :

  زمان ها در گرامر انگلیسی

  در اینجا نیز چند مثال از وقایع بلند مدت را ملاحضه می کنید :

  زمان ها در زبان انگلیسی - استارت زبان

  دقت داشته باشید که اصلا مهم نیست که واقعه چند ثانیه بوده و یا چند میلیون سال، مهم این است که تمام شده.

  در زیر موارد استفاده از زمان گذشته ساده را مشاهده می کنید :

  واقعه ای که در گذشته اتفاق افتاده.

  رویدادی که به طور کامل تمام شده.

  ما زمان و یا مکان رخ دادن واقعه را میدانیم (و یا می گوییم).

  نکته: هنگامی که مکان و یا زمان رخداد را بیان می کنیم حتما و حتما باید از زمان گذشته ساده استفاده نماییم و از هیچ زمان دیگری نمی توان استفاده کرد.

  به مثال های زیر توجه کنید :

  .He didn’t like the movie
  .I lived in that house when I was young
  ?What did you eat for dinner
  .John drove to London on Monday
  .Mary did not go to work yesterday
  .We were not late. (for the train)
  ?Were you angry

  توجه داشته باشيد كه هنگامي كه داستاني را تعريف مي كنيم، معمولا زمان گذشته ساده را به كار مي بريم
  البته گاهي اوقات براي بيان يك منظره (معمولا همراه با جزئيات) از زمان گذشته استمراري نيز استفاده مي
  كنيم. ولي در بيشتر موارد زمان گذشته ساده را به كار مي گيريم. به تكه داستان زير توجه كنيد :

  The wind was howling around the hotel [past continuous tense], and the rain”
  was pouring down. The door opened and James Bond entered. He took out his
  coat, witch was very wet and ordered a drink at the bar. He sat down at the
  “…corner of the lounge and quietly drank his

  البته كاربرد هاي ديگري نيز از زمان گذشته ساده وجود دارد. به طور مثال در شرطها از اين زمان براي اشاره به
  آينده استفاده ميشود.

  زمان گذشته استمراری (Past Continuous Tense)

  • ساختار زمان گذشته استمراری :

  ساختار این زمان به شکل زیر می باشد :

  زمان ها در انگلیسی

  در زمان گذشته استمراری برای استفاده از جملات منفي بين فعل كمكي و فعل اصلي not اضافه مي كنيم.
  براي جملات سوالي نيز جاي فاعل و فعل كمكي را عوض مي نماييم. به مثال هاي زير توجه كنيد :

  زمان در زبان انگلیسی

  • چطور می توانیم از این زمان استفاده کنیم :

  زمان گذشته استمراري، زماني مشخص در گذشته را بيان مي كند. عمل قبل از زمان مشخص شروع شده ولي در آن زمان ادامه داشته است. فرض كنيد شما دريروز فيلمي را از تلويزيون مشاهده كرده ايد، كه ساعت هفت بعد از ظهر شروع شده (7pm) و در ساعت نه بعد از ظهر (9pm) نيز تمام شده است :

  هنگامي كه از زمان گذشته استمراري استفاده مي كنيم، معمولا مخاطب ما مي داند كه ما درباره چه زماني
  صحبت مي كنيم:

  .I was working at 10pm last night
  .They were not playing football at 9am this morning
  .What were you doing at 8pm last night
  ?What were you doing when he arrived
  .She was cooking when I telephoned her
  .We were having dinner when it started to rain
  .Ram went home early because it was snowing

  نكته : برخي از افعال نمي توانند در زمانهاي استمراري به كار روند.
  معمولا از زمان گذشته استمراري براي شرح صحنه از داستان (معمولا به با جزئيات) استفاده مي شود. شروع داستان نيز اغلب با گذشته استمراري شروع مي شود. به مثال زير توجه كنيد:

  James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing”
  hard. Nobody was walking in the streets. Suddenly, Bond saw the killer in a
  “…telephone box

  زمان گذشته استمراری + زمان گذشته ساده :

  اغلب اوقات زمان گذشته استمراري را با زمان گذشته ساده به كار مي بريم. از گذشته استمراري براي بيان
  عملي طولاني در گذشته و از زمان گذشته ساده براي بيان عملي كوتاه در گذشته كه در حين عمل طولاني رخ داده استفاده مي كنيم. اين دو عمل را مي توانيم با استفاده از when و يا while به يكديگر مرتبط كنيم.
  در مثال زير دو عمل داريم :

   long action: watching TV (expressed with past continuous tense) -1

  2- short action: telephoned (expressed with simple past tense)

  اين دو عمل را مي توانيم با به كار بردن when به هم مرتبط كنيم :

  .I was watching TV when you telephoned

  ( دقت داشته باشيد كه در اينجا when به نوعي به زمان نيز اشاره مي كند. يعني زماني كه زنگ زدي كه ميشه 8 صبح)
  طرز استفاده از when و while :

  when + short action (simple past tense)
  while + long action (past continuous tense)

  در كل به چهار روش مي توانيم از when و while استفاده كنيم كه در زير مشاهده مي كنيد:

  توجه كنيد كه action short و action long به هم وابسته اند:
  TV Watching ، چند ساعت طول مي كشد، Telephoned ،چند ثانيه به طول مي انجامد.
  car the past Walking ، چند ثانيه طول مي كشد، Exploded ،چند هزارم ثانيه به طول خواهد كشيد.

  گذشته کامل (Past Perfect Tense)

  • ساختار زمان گذشته کامل :

  ساختار این زمان به شکل زیر می باشد :

  زمان ها در زبان انگلیسی - استارت زبان

  براي ساختن جمله منفي در زمان گذشته كامل بين فعل كمكي had و فعل اصلي ، not اضافه مي كنيم و
  براي ساخت جملات سوالي كافيست جاي فعل كمكي و فاعل را عوض نماييم. به مثالهاي زير توجه كنيد:

  هنگامي كه از زمان گذشته كامل صحبت مي كنيم معمولا فعل كمكي و فاعل را خلاصه مي نماييم :

  نكته اينكه شكل خلاصه d ‘هم علاوه بر had براي فعل كمكي would نيز به كار مي رود . به طور مثال :

  We’d هم مي تواند We had باشد و هم would We و معمولا از روي فعل اصلي است كه به اين نكته پي
  مي بريم

  We had arrived. (past participle)
  We would arrive. (base)

  • چطور می توانیم از این زمان استفاده کنیم :

  زمان گذشته كامل بيانگر عملي در گذشته قبل از عملي ديگر در گذشته مي باشد. كه به آن گذشته در گذشته
  (past in past) مي گويند. به عنوان مثال :

  .The train left at 9am. We arrived at 9:15am. When we arrived, the train had left

  به مثال هاي زير توجه كنيد:

  .I wasn’t hungry. I had just eaten
  .They were hungry. They had not eaten for five hours
  .I didn’t know who he was. I had never seem him before
  ?Mary wasn’t at home when I arrived. Really? where had she gone

  مي توانيد زمان گذشته كامل را مانند زمان حال كامل در نظربگيريد با اين تفاوت كه به جاي زمان حال گذشته
  است.
  مثالي مي زنيم. فرض كنيد شما ساعت 9:15 صبح به ايستگاه قطار رسيده ايد. رئيس ايستگاه به شما مي گويد:

  You are too late. The train has left. (present perfect tense)

  فرداي آن روز شما به دوست خود مي گوييد:

  .We were too late. The train had left. (past perfect tense)

  ما اغلب از زمان گذشته كامل براي مكالمات گزارشي (reported speech)، بعد از افعالي چون :

  :told, said, asked, thought, wondered
  .He told us that the train had left
  .I thought, I had met her before. But I was wrong
  .He explained that he had closed the window because of the rain
  .I wondered if I had been there before
  .I asked them why they had not finished

   

  زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous Tense)

   

  • ساختار زمان گذشته کامل استمراری :

  ساختار زمان گذشته کامل استمراری

  براي ساخت جملات منفي در اين زمان بعد از فعل كمكي اول not را اضافه كنيم. براي ساخت جملات سوالي
  نيز كافيست جاي فاعل و فعل كمكي اول را عوض كنيم. به مثالهاي زير توجه كنيد :

  هنگامي كه در مكالمه از زمان گذشته كامل استمراري استفاده مي كنيم معمولا فاعل و فعل كمكي اول را به شكل خلاصه شده به كار مي بريم.

  • چگونه از زمان گذشته کامل استمراری استفاده کنیم :؟

  زمان گذشته كامل استمراري شبيه به زمان گذشته كامل است با اين تفاوت كه بيانگر اعمال طولاني تري در
  گذشته نسبت به عملي ديگر در گذشته مي باشد. به عنوان مثال:

  Ram started waiting at 9am. I arrived at 11am. When I arrived, Ram had been
  .waiting for two hours
  waiting at 9am. I arrived at 11am. When I arrived, Ram had been waiting for two
  .hours

   

  در زير چند مثال ديگر را مشاهده ميكنيد :

  .John was very tired. He had been running
  .I could smell cigarettes. Somebody had been smoking
  ?Had the pilot been drinking before the crash

  به نوعي مي توان زمان گذشته كامل استمراري را مانند زمان حال كامل استمراري دانست با اين تفاوت كه عمل در گذشته اتفاق افتاده. به مثال زير توجه كنيد:
  فرض كنيد شما در ساعت 11 دوست خود Ram را ملاقات كرده ايد. رم به شما مي گويد :

  .I am angry. I have been waiting for two hours

  فرداي آن روز شما به دوستان خود مي گوييد:

  .Ram was angry. He had been waiting for two hours

   

  حال (Present)

  زمان حال ساده (Simple Present Tense)

  • چطور از زمان حال ساده استفاده کنیم :

  ما وقتی از زمان حال ساده استفاده می کنیم که :

  جمله عمومی باشد. (The action is general) مثل : I am not fat

  عمل مورد نظر هميشه اتفاق مي افتد. و يا به طور هميشگي در زمان گذشته ، حال و آينده.
  عمل مورد نظر فقط در زمان جاري اتفاق نمي افتد.( در آينده هم اتفاق خواهد افتاد).

  عبارت هميشه درست باشد( مثل يك حقيقت علمي). مثل : The moon goes round the earth

  • ساختار اصلی :

  فاعل + فعل کمکی + فعل اصلی      ********          Subject + Auxiliary verb + Main verb

  سه قانون مهم :

  1- برای جملات مثبت معمولا از افعال کمکی استفاده نمی کنیم.

  2- برای سوم شخص مفرد (she, it, he) به فعل کمکی es و یا به فعل اصلی s اضافه می کنیم.

  3- برای فعل to be ما از افعال کمکی استفاده نمی کنیم حتی برای جملات منفی و سوال.

  به مثال هایی که دارای فعل اصلی to be هستند توجه کنید، هیچ فعل کمکی وجود ندارد !

  به مثال های زیر توجه کنید :

  .I live in New York
  .The moon goes round the earth
  .John drives a taxi
  .We do not work at night
  ?Do you play football

  توجه داشته باشید که با فعل to be و با استفاده از زمان حال ساده می توانیم برای وضعیت هایی نیز استفاده کنیم که عمومی نیستند. به مثال های فعل to be در زمان حال ساده توجه کنید : برخی از آنها عمومی و برخی دیگر زمان حال هستند :

   

  چند نکته :

  1- افعالی که به z، ss ،X ،sh ،ch و یا O ختم می شوند باید به آخرشان es اضافه کرد. (البته برای سوم شخص مفرد) :

  she watches TV

  2- اگر فعلی به حرف y ختم بشود و قبل از y یک حرف بی صدا قرار بگیرد، برای سوم شخص های مفرد حرف y در انتهای فعل به i تبدیل شده و به آن es اضافه می کنیم.  مثال :

  .He studies

  3- در اینجا بحث بر این بود که از زمان حال ساده برای وضعیت های عمومی و گاها زمان حال استفاده می شود. ولی کاربرد های دیگری نیز از زمان حال ساده وجود دارند، به طور مثال در شرط ها با استفاده از زمان حال ساده به آینده اشاره می کنیم.

  زمان حال استمراری (Present Continuous Tense)

  در زبان انگلیسی اغلب از زمان حال استمراری استفاده می کنیم. این زمان تفاوت های زبادی با زمان حال ساده دارد، چه در ساختار و چه در کاربرد.

  نکته : به زمان حال استمراری (present continuous) زمان پیش روند (progressive tense) نیز می گویند.

  • ساختار زمان حال استمراری :

  ساختار اصلی این زمان چنین است :

  subject + auxiliary verb (be) + main verb (base + ing)

  به مثال های زیر توجه کنید :

  • چه وقت و چرا باید از زمان حال استمراری استفاده کنیم :

  ما از زمان حال استمراری برای صحبت درباره :

  • عملی که اکنون در حال وقوع است.
  • عملی در آینده

  استفاده از زمان حال استمراری برای عملی که در حال وقوع است :

  1- برای عملی که دقیقا الان دارد اتفاق می افتد.

   

  به مثال های زیر توجه کنید :

         the pages are turning…

  the candle is burning…

  the numbers are spinning…

  2- برای عملی که پیرامون زمان حال در حال وقوع است. (قدری از گذشته و آینده را هم در بر می گیرد)

  دقت کنید که عمل نباید همیشگی و یا در فواصلی معین تکرار شود.

  به مثال های زیر توجه کنید :

  .Muriel is learning to drive
  .I am leaving with my sister, until I find an apartment

  استفاده از زمان حال استمراری برای عملی در آینده :

  چنانچه به جمله خود (در زمان حال استمراري ) يك كلمه آينده (future word)بيافزاييم مي توانيم درباره
  آينده نيز صحبت كنيم. كلمات آينده را از روي مفهوم آنها تشخيص مي دهيم، مانند : next, tomorrow , week, in June و …

  تنها زماني از حال استمراري براي صحبت درباره آينده استفاده مي كنيم كه قبل از صحبت برنامه ريزي براي
  انجام آن عمل را كرده باشيم. (تصميم گرفته و برنامه ريزي كرده ایم).

  به مثال های زیر توجه کنید :

  .We’re eating in the restaurant tonight. We’ve already booked the table
  .They can play tennis with you tomorrow. They’re not working
  ?When are you starting your new job

  در مثال هايي كه ملاحظه كرديد ما قبل از صحبت، يك برنامه ريزي دقيق (film plan) داشتيم. تصميم گيري
  و برنامه ريزي قبل از صحبت به وقوع پيوسته.

  • افعال ing دار را در زمان حال استمراری چگونه هجی (Spell) کنیم :

  ساختن زمان حال استمراري كه با افزودن ing به فعل همراه خواهد بود كه معمولا اين عمل به سادگي انجام
  مي پذيرد. ولي در مواردي مجبوريم ساختار نوشتاري فعل را اندكي تغيير دهيم. بعضي اوقات بايد حرف آخر
  فعل را دوبار بنويسيم و يا حتي برخي از حروف آن را حذف نماييم.
  در زير قوانيني را مشاهده مي كنيد كه به شما در هجي كردن زمان حال استمراري كمك مي كنند :

  زمان حال کامل (Present Perfect Tense)

  • ساختار زمان حال کامل :

  ساختار اصلی این زمان بدین شکل است :

  subject + auxiliary verb (have) + main verb (past participle)

  به چند مثال از این زمان توجه کنید :

   

  خلاصه نويسي در زمان حال كامل :
  هنگامي كه در صحبت كردن از زمان حال كامل استفاده مي كنيم، معمولا فاعل و فعل كمكي را در هم به نوعي ادغام و خلاصه مي كنيم. اين عمل را گاها در نوشتن نيز انجام مي دهيم :

  نكته : توجه داشته باشيد كه شكل خلاصه s ‘هم براي فعل كمكي have و هم فعل be به كار مي رود. به طور مثال It’s eaten هم مي تواند It has eaten و همIt is eaten باشد. اين دو موضوع را بايد از روي
  مفهوم فهميد.

  • کی و چرا از زمان حال کامل استفاده کنیم :

  در اين زمان هميشه ارتباطي بين زمان گذشته و حال وجود دارد. به طور كلي زمان حال كامل سه كاربرد دارد:
  تجربه (experience)

  تغییر (change)

  وضعیت پیوسته (در حال ادامه) (continuing)

  1- استفاده از زمان حال کامل برای تجربه :

  ما اغلب از زمان حال كامل براي بيان تجربياتي در گذشته استفاده مي كنيم. ما نمي خواهيم زمان انجام كاري که كرده ايد را بفهميم تنها مي خواهيم انجام و يا عدم انجام آن را بدانيم.

  ارتباط با گذشته : عمل در گذشته اتفاق افتاده.
  ارتباط با زمان حال : اكنون يك تصوير ذهني از آن دارم. من چيزهايي در مورد آن رخداد ميدانم. من تجربه
  كردم.

  2- استفاده از زمان حال کامل برای تغییر :

  از زمان حال كامل براي صحبت در باره تغيير و يا بيان اطلاعات جديد (كه در گذشته رخ داده ولي مخاطب از
  آن بي خبر است) نيز استفاده مي كنيم.

  ارتباط با گذشته : گذشته با حال متفاوت است ( تغيير كرده).
  ارتباط با زمان حال : زمان حال نيز با گذشته متفاوت است. ( تغيير كرده).
  نكته : امريكايي ها به اندازه انگليسي ها از اين زمان استفاده نمي كنند و معمولا از زمان گذشته استفاده مي كنند به عنوان مثال: يك امريكايي معمولا مي گويد : ” Did you have lunch ” ولي يك انگليسي مي گويد

  ” Have you had lunch ”

  3- استفاده از زمان حال كامل براي بيان وضعيت پيوسته :
  اين حالتي است كه در گذشته شروع شده ولي در زمان حال نيز ادامه دارد ( و احتمالا در آينده نيز ادامه خواهد داشت). دقت كنيد كه يك حالت (state) است و عمل (action) نيست.
  معمولا از For و Since با ساختار زير استفاده مي كنيم :

  ارتباط با گذشته : وضعيت و يا حالت در گذشته شروع شده.
  ارتباط با زمان حال : تا الان نيز ادامه پيدا كرده.

  • For و Since در زمان حال کامل و تفاوت های آن ها :

  ما اغلب از for و since در زمان حال كامل استفاده مي كنيم.
  ما از for براي صحبت درباره بازه زماني مثل: 5 دقيقه،2هفته و يا 6 سال استفاده مي كنيم. در حقيقت يك
  محدوده زماني است.
  از since براي صحبت درباره بازه زمان مثل: ساعت 9 ،يكم جولاي و يا روز دوشنبه استفاده مي كنيم. در
  حقيقت يك نقطه شروع در گذشته است.( دقت بيشتري دارد)

  به مثال های زیر تووجه کنید :

  .I have been here for 20 minutes
  .I have been here since 9 o’clock
  .John hasn’t called for six months
  .John hasn’t called since February

  نکته : for را با هر زمانی می توان به کاربرد، ولی since معمولا فقط با زمان های حال به کار می رود.

  زمان حال کامل استمراری (Perfect Continuous Tense Present)

  • ساختار اصلی این زمان بدین شکل است :

  subject + auxiliary verb (have, has) + auxiliary verb (been) + main verb (base + ing)

  به مثال های زیر توجه کنید :

  خلاصه نویسی :

  هنگامي كه به زمان حال كامل استمراري صحبت مي كنيم، اغلب فاعل و فعل كمكي اول را خلاصه تلفظ مي
  كنيم، البته اين كار را معمولا در نوشتن ( غير رسمي) نيز انجام مي دهيم:

  در زیر چند مثال را ملاحظه می کنید :

  .I’ve been reading
  .You’ve been talking too much

  • چطور از زمان حال کامل استمراری استفاده کنیم :

  اين زمان معمولا ارتباطي با زمان حال دارد. به طور كلي اين زمان دوكاربرد دارد:
  1- عملی که هم اکنون و یا اخیرا متوقف شده (An action that has just stopped or recently stopped)
  ما درباره عملي صحبت مي كنيم كه در گذشته شروع شده و به تازگي و يا همين حالا به اتمام رسيده :

  .I’m tired [now], I’ve been running
  ?Why are the grasses wet [now]? Has it been raining
  .You don’t understand [now], because you haven’t been listening

  2- عملی که تا حالا پیدا کرده (An action continuing up to now)

  ما درباره عملي صحبت مي كنيم كه در گذشته شروع شده و هنوز نيز ادامه دارد، كه معمولا با since و يا for
  بيان مي شود.

  I’ve been reading for two hours. [ I’m still reading now]
  We’ve been studying since 9 o’clock. [ We’re still studying now]
  How long have you been learning English? [ You are still learning now]
  We have not been smoking. [ And we are not smoking now]

  ما از for براي صحبت درباره بازه زماني مثل: 5 دقيقه،2هفته و يا 6 سال استفاده مي كنيم. در حقيقت يك
  محدوده زماني است.

  از since براي صحبت درباره بازه زمان مثل: ساعت 9 ،يكم جولاي و يا روز دوشنبه استفاده مي كنيم. در
  حقيقت يك نقطه شروع در گذشته است.( دقت بيشتري دارد)

  به مثال های زیر توجه کنید :

  .I have been studying for 3 hours
  .I have been watching TV since 7pm
  .Tara hasn’t been feeling well for 2 weeks
  .Tara hasn’t been visiting us since march
  .He has been playing football for a long time
  .He has been living in New York since he left school

  معمولا for را در هر زماني مي توان به كار برد ولي since معمولا در زمانهاي حال استفاده مي شود.

  نکته : به این زمان  present perfect progressive نيز مي گويند.

   

  آینده (Future)

  زمان آینده ساده (Simple Future Tense)

  به زمان آینده ساده will نیز می گویند، چرا که این زمان را با استفاده از فعل کمکی کیفی will می سازیم.

  • ساختار زمان آینده ساده 

  ساختار این زمان به شکل زیر است :

  برای ساخت جملات منفی بین فعل کمکی و فعل اصلی not اضافه می کنیم. جهت ساخت جملات سوالی نیز کافیست جای فاعل و فعل کمکی را عوض کنیم. به مثال های زیر توجه کنید :

  هنگام به کار بردن این زمان اغلب فاعل و فعل کمکی را به طور خلاصه به کار می بریم :

  در جملات منفی not، به جای فاعل و فعل کمکی، فعل کمکی را همراه با not خلاصه می کنیم (همراه با تغییر شکل در will) به مثال های زیر توجه کنید :

   

  • چگونه از زمان آینده ساده استفاده کنیم :

  (بدون برنامه No Plan)

  وقتی از زمان آینده ساده استفاده می کنیم که قبل از صحبت هیچ برنامه و یا تصمیمی در مورد عملی که می خواهیم آن را بیان کنیم وجود ندارد. بلکه تصمیم و یا برنامه برای انجام کار به طور ضمنی خود به خود در هنگام صحبت در مورد آن عمل به وجود می آید.

  .Hold on, I’ll get a pen
  .I will see, What I can do to help you
  .Maybe, we’ll stay in and watch television tonight

  اغلب اوقات هنگام به کار بردن زمان آینده ساده فعل to think را نیز قبل از آن اضافه می کنیم :

  .I think I’ll go to the gym (gymnasium) tomorrow
  .I think I’ll have a holiday next year
  .I don’t think I’ll buy that car

  پیشگویی :

  ما خیلی وقت ها از زمان آینده ساده برای پیشگویی امری در آینده استفاده می کنیم. در اینجا نیز هیچ برنامه (محکم) قبلی وجود ندارد و تنها آن چیزی را که فکر می کنیم اتفاق خواهد افتاد را بیان می کنیم. به چند مثال توجه کنید :

  .It will rain tomorrow
  .People won’t go to the Jupiter before 22nd Century
  ?Who do you think will get the job

  Be :

  هنگامی که فعل اصلی be باشد می توانیم از زمان آینده ساده حتی برای بیان تصمیمات و برنامه های قبلی صحبت می کنیم، به مثال های زیر توجه کنید :

  .I will be in London tomorrow
  .I’m going shopping. I won’t be very long
  .Will you be at work tomorrow

  نکته :   توجه داشته باشید هنگامی که نیت و قصد انجام کاری را در آینده داریم معمولا از زمان ها و عبارت های دیگری مانند زمان حال استمراری و یا going to استفاده می کنیم.

   

  زمان آینده استمراری (Future Continuous Tense)

  • ساختار زمان آینده استمراری :

  جهت ساخت جمله منفی، بین will و be یک not اضافه می کنیم، برای ساخت جملات سوالی نیز کافیست جای فاعل و will را عوض کنیم، به مثال های زیر توجه نمایید :

  هنگامی که در مورد زمان آینده استمراری صحبت می کنیم اغلب فاعل و will را به طور اختصاری بیان می کنیم :

  برای جملات منفی will و not را به شکل won’t مختصر می کنیم :

  نکته : برخی مواقع از shall به جای will استفاده می کنیم. به خصوص برای I و we.

  • چگونه از زمان آینده استمراری استفاده کنیم :

  زمان آينده استمراری مبين عملي در لحظه اي مشخص در آينده مي باشد. عمل ، قبل از آن لحظه ای كه در
  موردش صحبت می كنيم شروع شده ولی در آن لحظه خاتمه نيافته است. به مثال زير توجه كنيد:

  .Tomorrow I will start work at 2pm and stop work at 6pm

  هنگامی كه جمله ای را در زمان آينده استمراری بيان می كنيم معمولا مخاطب ما ميداند كه ما در مورد چه
  زمانی در آينده صحبت می كنيم:

  .I will be playing tennis at 10am tomorrow
  .They won’t be watching TV at 9pm tonight
  ?What will you be doing at 10 pm tonight
  ?What will you be doing when I arrive? [tomorrow]
  .She will not be sleeping when you telephone her
  .We will be having dinner when the film starts
  .Take your umbrella, it will be raining when you return

  زمان آینده کامل (Future Perfect Tense)

  • ساختار زمان آینده کامل :

  به مثال های زیر توجه کنید :

  وقتي جمله ای را به زمان آينده كامل بيان مي كنيم گاها فاعل و will و برخی اوقات فاعل، will و have را
  خلاصه می كنيم:

  نكته : گاهي اوقات shall را به جای will به كار می بريم ، خصوصا براي I و we.

  • چطور از زمان آینده کامل استفاده کنیم :

  زمان آينده كامل بيانگر عملي درآينده قبل از عملي ديگر درآينده است. كه به آن گذشته در آينده نيز مي
  گويند. به عنوان مثال:

  .The train will leave the station at 9am. You will arrive at the station at 9:15am
  .So: When you arrive the train will have left

   

  به مثال های زیر توجه کنید :

  .You can call me at work at 8am. I will have arrived at the office by 8am
  .They will be tired when they arrive. They will not have slept for a long time
  ?Marry won’t be at home when you arrive”. Really Where will she have gone”

  مي توانيد زمان آينده كامل را مانند زمان حال كامل در نظر بگيريد با اين تفاوت كه به جاي زمان حال آينده
  است به مثال نمودار زير توجه كنيد:

  زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous Tense)

  • ساختار زمان آینده کامل استمراری :

  برای ساخت جملات منفي بين فعل كمكی will و have ، يك not اضافه كنيم. برای ساخت جملات سوالی
  نيز كافيست جای فاعل و will را عوض كنيم. به مثالهای زير توجه كنيد :

  هنگامي كه جمله اي را به زمان آينده كامل استمراري بيان مي كنيم اغلب فاعل و will را به طور خلاصه به كار مي گيريم :

  رای مختصر سازی جملات منفی will و not را به شكل won’t به كار مي بريم:

  • چطور از زمان آینده کامل استمراری استفاده می کنیم :

  از این زمان برای صحبت درباره عملی طولانی قبل از نقطه ای مشخص در آینده استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید :

  .I will have been working here for ten years next week
  .He will be tired when he arrives. He will have been travelling for 24 hours

  پکیج آموزش گرامر انگلیسی

  از اول مقاله تا به اینجا تیم ما به شما آموزشی در خصوص زمان ها در گرامر زبان انگلیسی را داده است و با مثال هایی این مبحث را به شما آموزش داده است. اما خب گرامر انگلیسی محدود به زمان ها نمی شود و اکثر زبان آموزان و دانش آموزان زبان انگلیسی به دنبال یادگیری کامل گرامر هستند و می خواهند به طور کامل و حرفه ای گرامر انگلیسی را یاد بگیرند. و اولین راه حلی که به ذهنشان می رسد این است که یادگیری این مبحث را در گووگل سرچ کنند، و زمانی که این موضوع را سرچ می کنند تعدادی از بهترین سایت های آموزش زبان انگلیسی را می بینند که پیشنهاد خرید بهترین دوره آموزشی را به آنها می دهند. و هدف و پیشنهاد تیم استارت زبان هم همین است، شما با خریداری دوره آموزش گرامر انگلیسی با یک هزینه بسیار پایین بهترین نتیجه را خواهید گرفت و به هدف خود خواهید رسید، به جای اینکه کلی وقت و پول را صرف کلاس های حضوری کنید و آموزشی ناچیز ببینید. این پکیج های آموزشی شامل ویدئو آموزشی به همراه پی دی اف و پادکست های آموزشی هستند. و خیلی راحت و کاربردی مطالب را به شما آموزش می دهد.

  این فرصت ها را در یادگیری از دست ندهید 

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  مدرس

  استاد برتر

  نحوه ارسال

  دانلود محصول

  مدت زمان

  متغیر

  پشتیبانی

  24 ساعته

  دوره آموزش زبان انگلیسی

  997,000تومان

  دوره تخصصی آموزش زبان انگلیسی