فعل ها در گرامر انگلیسی

 • فعل چیست؟

  فعل ها در گرامر انگلیسی مهمترین بخش در زبان انگلیسی میباشند، که کامل کننده گرامر انگلیسی هم هستند، حتی کوتاه ترین جملات هم دارای فعل هستند. و ما حتی میتوانیم جمله ای یک کلمه ای بسازیم که فعل داشته باشد. مثل : !Stop

  ما در تیم استارت زبان تمام سعی و تلاش خودمان را کرده ایم که این مبحث را به بهترین شکل ممکن به شما آموزش دهیم و هیچ چیز را از قلم نیاندازیم و حتی شما می توانید با تهیه دوره های گرامر و آموزش زبان انگلیسی، این مبحث را به صورت کامل و اصولی یاد بگیرید.

  فعل ها در گرامر انگلیسی پایه و اساس کار هستند و افعال در گرامر انگلیسی ما را در فهمیدن مطالب انگلیسی بسیار کمک می کنند پس در یاد گیری دقیق آنها کوشا باشید و مطالب را از دست ندهید

  برخی از افعال انجام کاری را میرسانند که به آنها Action word می گوییم مانند: run، fight و work برخی دیگر از افعال این چنین نیستند و معمولا وضعیت یا وجود چیزی را میرسانند که به آنها State word میگوییم مانند : belong، seem ، exit، be

  یک فعل همیشه دارای فاعل است (کننده کار) مثال :  john speaks English

  در اینجا John فاعل(subject) و speaks فعل می باشد. بنابراین میتوانیم بگوویم که افعال کلماتی هستند که به ما می گویند فاعل چه میکند و یا چه هست.  دو مثال برای فعل های Action word و State word:

  Action= Ronaldo plays football

  State= Owen seems kind

  نکته ای که در مورد فعل ها وجود دارد این است که افعال بر خلاف دیگر کلمات (صفات ، قید ها ، حروف اضافه و …) شکل های مختلفی دارند اگر چه اسم ها نیز دارای دو نوع مفرد و جمع (همراه با s) میباشند.

   یکی از ارکان مهم این درس فعل ها در زبان انگلیسی است!

  مثلا فعل to work (کار کردن) دارای پنج شکل است:

  to work , work , worked , works , working

  تقسیم بندی فعل 1

  Action Voice and Passive Voice

  دو شکل خاص از فعل ها وجود دارد که به آن voice میگوییم :

  • Action Voice
  • Passive voice

  1_Action Voice

  در اغلب موارد ما از افعال action voice استفاده میکنیم و بیانگر این است که فاعل (subject) عملی را بر روی شیء یا مفعول (object) انجام میدهد، به عنوان مثال :

  Cat eats fish

  cat= Subject or Active object

  eats= verb

  fish= Passive object

  در اینجا گربه (فاعل) عمل خوردن را بر روی ماهی (شیء) انجام میدهد.

  در Passive voice این فاعل است که تحت تاثیر شیء قرار گرفته و عمل فعل را از شیء میگیرد. به عنوان مثال:

  Fish are eaten by cats

  Fish= Subject or Active object

  are= Auxiliary Verbs

  eaten= main verb (past participle)

   معمولا برای معرفی شیء از این کلمه استفاده میکنیم by

  cat= Passive object or Active subject

  نکته: Active object شیی است که جمله به خاطر آن ساخته میشود

  2_Passive Voice 

  ساختار Passive voice بسیار ساده میباشد:

  Subject + Auxiliary verb (be) + main verb (past participle)

  در ساختار فوق منظور از auxiliary verb همان helping verb می باشد.

  یادآوری :

  هنگامی که فعل be در غالب فعل کمکی به کار میرود (میدانید که فعل be فعل اصلی نیز میباشد) دو هدف داریم :

  1-make continuous tense

  2-make the passive

  یا به فارسی بهتره بگیم :

  1-کمک به فعل اصلی برای نشان دادن تداوم و پیوستگی عمل

  2-کمک به فعل اصلی برای نشان دادن تاثیر پذیری آن (دریافت عمل از فعل توسط شیء برای شیء فعال)

  چند مثال:

   چه موقع از Passive voice استفاده کنیم:؟

  • هنامی که میخواهیم Active object یا همان Subject مهم جلوه دهیم.
  • هنگامی که Passive object را نمیشناسیم.

  مثال:

  همانطور که گفتیم معمولا برای معرفی Passive object یا شیء مفعول از لغت by استفاده میکنیم به جمله زیر توچه کنید :

  He was killed with a gun

  چرا در این جمله از by استفاده نکردیم؟

  به این دلیل که در اینجا gun نقش Active subject  را ایفا نمیکند چرا که این تفنگ نبوده که اورا کشته بلکه تفنگ توسط شخص دیگری به کار برده شده است. در اصل میشود :

  He was killed somebody with a gun

  صرف افعال Passive voice :

  ما در یادگیری فعل ها در گرامر انگلیسی اولین قدم را برای یادگیری کامل گرامر انگلیسی برداشته ایم

  تقسیم بندی فعل 2

  کمکی (Helping Verbs) و اصلی (Main Verbs)

  فعل ها در گرامر انگلیسی به دوسته عمده تقسیم میشوند :

  افعال کمکی(Helping Verbs)

  افعال اصلی(Main Verbs)

  افعال کمکی:

  فرض کنید یک نفر وارد اتاق شما شده و میگوید :

  I can

  People must

  The Earth will

  آیا شما چیزی متوجه شدید ؟ آیا این شخص توانست با شما ارتباط خوبی برقرار کند ؟ قطعا خیر. دلیلش این است که این افعال کمکی هستند و به خودی خود معنابی ندارند. این افعال در ساختار یک جمله نقش مهمی را ایفا میکنند ولی خود به تنهایی چیزی را به ما نمی رسانند.

  معمولا افعال کمکی همراه با افعال اصلی به کار می روند و به افعال اصلی کمک می کنند. بنابراین این جملاتی که در کثال بالا مشاهده کردید همگی ناقص هستند و برای کامل شدن به یک فعل کمکی نیاز دارند. در زبان انگلیسی چند فعل کمکی وجود دارد؟ حدود 15 فعل کمکی در زبان انگلیسی وجود دارد.

  افعال اصلی :

  حال فرض کنید همان شخص مجدد وارد اتاق شما شده و بگووید :

  I teach

  People eat

  The Earth rotates

  آیا این بار چیزی متوجه شدید؟ آیا این شخص توانست با شما به خوبی ارتباط برقرار کند؟ احتمالا بله ولی نه زیاد. دلیلش این است که این افعال، افعال اصلی بوده و به تنهایی معنا و مفهومی را می رسانند. البته که هزاران فعل اصلی داریم.

  توجه داشته باشید که همه جملات دارای فعل اصلی هستند، اما برخی از آنها به فعل کمکی نیاز دارند.

  افعال کمکی (Helping Verbs)

  افعال كمكي به خودي خود معنايي ندارند ولي وجود آنها در ساختار جمله ضروري است. معمولا افعال كمكي را همراه با افعال اصلي به كار مي بريم تا به افعال اصلي كمك كنند. در كل حدود 15 فعل كمكي وجود دارد كه ما  آنها را به دو دسته تقسيم مي كنيم:

  افعال كمكي (Primary Helping Verbs) در گرامر انگلیسی

  1- be همان (is , am و are).

  to make continuous tense برای ایجاد زمان فعل به صورت پیوسته مانند :

  He is watching TV (یعنی به فعل اصلی watching ;l کمک می کند که به طور پیوسته در حال انجام جلوه کند)

  to make the passive برای نشان دادن تاثیر پذیری یا کنش پذیری:

  .Small fishes are eaten by big fishes

  2- Have:

  to make perfect tenses برای ایجاد زمان فعل به صورت کامل شده :

  I have finished my homework (یعنی یه فعل اصلی finished کمک می کند تا به صورت عمل تمام شده جلوه کند)

  3- Do :

  To make negatives برای مخفی کردن: .I don`t like you

  To make questions برای سوال پرسیدن : ?Do you want some coffee

  To show emphasis برای نشان دادن تاکید : .I do want you to pass your exam

  to stand for main verbs in some constructions برای پشیمانی از فعل اصلی در برخی جملات : . He speaks faster than she does

  افعال کمکی کیفی (Modal Helping Verbs)

  از افعال کمکی کیفی استفاده میکنیم تا بتوانیم به نوعی در کیفیت و معنای افعال اصلی جمله تغییر ایجاد کنیم. این افعال به گونه ای لزوم و یا امکان داشتن را به معنای فعل اصلی اضافه می کنند :

  can, could

  may , might

  will , would

  must

  ought to

  مثال:

  .I cant speak Chinese

  .John may arrive late

  ?Would you like a cup of coffee

  .I really must go now

  نکته : به افعال زیر توجه کنید

  need

  dare

  used to

  به این افعال، افعال نیمه کمکی کیفی (semi-modal verbs) نیز می گویند چون گاهاٌ شبیه افعال کمکی کیفی عمل کرده و گاهاً مانند افعال اصلی.

  • از فعل کمکی کیفی Can چه هنگام استفاده می کنیم :

  برای صحبت در مورد توانایی و امکان داشتن چیزی.

  درخواست کردن.

  درخواست اجازه و یا اجازه دادن.

  ساختار کلی:

  Subject+can+main verb

  مثال برای صحبت در مورد توانایی و امکان داشتن :

  .She can drive a car

  مثال برای درخواست کردن:

  Can you put the TV on

  !Can you be quiet

  مثال برای درخواست اجازه و یا اجازه دادن:

  ?Can I smoke in this room

  .you can smoke in the room

  • از فعل کمکی کیفی Could چه هنگام استفاده میکنیم؟

  صحبت در مورد توانایی و یا امکان داشتن چیزی در کذشته.

  درخواست کردن.

  ساختار کلی :

  Subject+could+main verb

  مثال برای صحبت کردن در مورد توانایی و یا امکان داشتن چیزی در گذشته :

  I could swim when I was 5 years old
  My grandmother could speak seven languages
  ?Could you understand what he was saying

  مثال برای درخواست کردن :

  نکته: معمولا از Could جهت درخواست از کسی برای انجام کاری استفاده میشود. که مودبانه تر از can است.

  ؟Could you tell me where the bank is, Please
  ؟Could you send me a catalogue, please

  • از فعل اصلی have to چه موقع استفاده کنیم: (التزام شهودی)

  هنگامی که میخواهیم ضرورت چیزی را نشان بدهیم از این فعل استفاده میکنیم.

  مثال:

  .Children have to go to school
  .In France, you have to drive on the right

    ساختار کلی:                                                                                                                                subject + auxiliary verb +have +infinitive (with to)

  مثالی دیگر :

  .I do not have to see a doctor
  .I have to see a doctor
  .I do have to see a doctor

  تنها فرق جمله دوم با سوم این است که جمله سوم تاکیید بیشتر برای دیدن دکتر دارد.

  • از فعل کمکی Must چه موقع استفاده کنیم: (التزام ذهنی)

  منظور از التزام ذهنی این است که انجام عمل به نظر گوینده لازم و ضروری است ولی در حالتی که از Have to استفاده می کردیم یک التزام کلی و برای همه بود.

  ساختار کلی:

  subject +must +main verb

  چند مثال :

  .You must visit us soon.
  .I must call my mother tomorrow

  • چه هنگام از Must not یا Mustn’t استفاده کنیم:؟

  برای نشان دادن ممنوعیت چیزی از این فعل کمکی استفاده میکنیم.

  ساختار کلی :

  Subject+must not+ main verb

  مثال :

  .Passengers must not talk to the driver
  .Policeman mustn’t drink on duty
  Visitors must not smoke .(present)
  I mustn’t forget Tara’s Birthday.(future)

  نکته : از must not نمی توانیم برای زمان گذشته استفاده کنیم. باید از ساختار های دیگر استفاده کرد:

  .I couldn’t park outside the parking

  .We were not allowed to enter

  افعال اصلی (Main Verbs)

  افعال اصلی خود به تنهایی رساننده معنا ئ مفهومی هستند(بر خلاف افعال کمکی). هزاران فعل اصلی در زبان انگلیسی وجود دارد که میتوان آنها را به طرق مختلفی دسته بندی کرد:

  1- افعال متعدی (Transitive) و لازم (Intransitive)

  افعال متعدی مستقیما با یک شیء سر و کار دارند ولی افعال لازم اینگونه نیستند. بسیاری از افعال نیز هستند بسته بسته به جمله ای که در آن به کار می روند لازم و یا متعدی هستند مثل speak.

  مثال:

  :Transitive
  .I saw an elephant
  .We are watching TV
  .He speaks English

  همانطور که مشاهده میکنید معمولا افعال متعدی به یک اسم و یا بهتر بگوییم به یک شیء اشاره می کنند که اگر نباشند فعل نا تمام می ماند مثلا در مثال اول اگر an elephant را بردارییم می شود : I saw، این سوال پیش می آید که چه چیزی را دیدم؟ این مورد را با افعال کمکی اشتباه نگیرید چرا که فعل see یک فعل کامل می باشد به طور مثال : I see یعنی من میبینم. ولی شما به هیچ وجه نمی توانید با استفاده از افعال کمکی، یک جمله کامل بسازید.

  :Intransitive
  .He has arrived
  .John goes to school
  .She speaks fast

  در مثال John goes to school چنین به نظر میرسد که goes متعدی است چرا که به school اشاره می کند ولی توجه داشته باشید که چنانچه to school را برداریم یعنی : John goes باز هم جمله کامل است. پس فعل goes یک فعل لازم خواهد بود.

  2- افعال پیوندی (Linking Verbs):

  افعال پیوندی به تنهایی معنایی ندارند و بین فاعل و آنچه که درباره فاعل می گوید پیوند برقرار می کند. افعال پیوندی معمولا نشان دهنده مساوی بودن، تغییر وضعیت و یا تغییر مکان هستند.

  مثال :

  Mary is a Teacher .(Mary =Teacher)
  Tara is beautiful .(Tara =Beautiful)
  The sky became dark (Sky > dark)

  3- افعال حرکتی و وضعیتی (Dynamic and Stative Verbs)

  برخی از افعال یک عمل یا کاری را می رسانند که به آنها افعال حرکتی می گوییم. این افعال می توانند با continuous tense ها به کار روند. افعال وضعیتی بیشتر نمایانگر وضعیت هستند تا عمل و یا حرکت. این افعال معمولا نمی توانند با continuous tense ها به کار روند، مگر در چند حالت خاص که با تغییر در معنا نیز همراه خواهد بود.

  چند مثال از افعال حرکتی : hit , fight , run

  چند مثال از افعال وضعیتی : like , love , impress , hear , appear

  4- افعال با قاعده و بی قاعده (Regular and Irregular Verbs)

  تنها فرق بین افعال با قاعده و بی قاعده این است که در افعال با قاعده برای زمان گذشته (past tense) و اسم مفعول (past participle) با “ed” ختم میشوند ولی افعال بی قاعده در دو حالت شکل به خصوصی نداشته و متغیرند.

  خب ما تا اینجا انواع فعل هارو برای شما آموزش دادیم با مثال های بسیار عالی اگر این مبحث رو به خوبی یاد گرفتید بهتره برید و بقیه قواعد گرامر انگلیسی رو یاد بگیرید که اسم ها در زبان انگلیسی از اهمیت بالایی برخوردارند و برای یادگیری آن روی لینک زیر کلیک کنید و اصول و نحوه قرار گیری اسم ها در زبان انگلیسی و گرامر انگلیسی رو به خوبی یاد بگیرید. و همچنین برای یادگیری کامل گرامر هم میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید که کل مبحث گرامر را یادبگیرید  

  پکیج آموزش گرامر زبان انگلیسی

  همانطور که در اول مقاله مشاهده می کنید آموزش ها و نکاتی در خصوص فعل ها را در گرامر زبان انگلیسی میبینید. تا اینجا شما اطلاعات محدودی راجب این افعال را یادگرفتید. اما فعل ها در گرامر انگلیسی نقش کوچکی را در گرامر دارند. اکثر زبان آموزانی که این موضوعات را در گوگل سرچ می کنند به دنبال یک آموزش کامل و جامع هستند که بتوانند کل گرامر را به خوبی یاد بگیرند. اما آنقدر هزینه های آموزش حضوری گران است که تمام دانش آموزان و زبان آموزان از یادگیری کامل گرامر صرف نظر می کنند. اما همیشه راه دومی هم وجود دارد : آن هم این است که شما می توانید با تهیه دوره آموزش زبان انگلیسی این مشکل را به خوبی و با کمترین هزینه حل کنید و از آموزشی کامل و جامع برخوردار شوید. کلی از وبسابت های آموزشی قرار دارند که دوره های آموزشی را با مبلغ خیلی پایین در اختیار شما قرار می دهند. همانند دوره آموزش گرامر انگلیسی که در این وبسایت وجود دارد که این دوره یکی از بهترین آموزش های گرامر انگلیسی است با بهترین مدرس که می تواند شما را به یک متخصص گرامر انگلیسی تبدیل کند. 

  امروزه اکثر جوامع به آموزش های مجازی روی آورده اند و با این کار هم در پول و هم در زمان صرفه جویی می کنند.

  موفق باشید 💪

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  مدرس

  استاد برتر

  نحوه ارسال

  دانلود محصول

  مدت زمان

  متغیر

  پشتیبانی

  24 ساعته

  دوره آموزش زبان انگلیسی

  997,000تومان

  دوره تخصصی آموزش زبان انگلیسی